დაშვების კონტროლი

დაშვების კონტროლი - ყენდება სპეციალური მექანიზმი კარებში, და პატარა მოწყობილობა კედელზე, რომელიც სურვილისამებრ, შესაძლებელია იყოს თვალის ბადურის სკანერი, თითის ანაბეჭდის სკანერი, სახის სკანერი, ან თუნდაც, ბეიჯის სკანერი, რომელიც, იდენტიფიცირების შემთხვევაში გააღებს კარებს, ხოლო ინფორმაცია მიუვა იმ პიროვნებას, რომელიც აწარმოებს მონიტორინგს (მაგ. 05.05.2019 18:20 ოთახში შევიდა ოთარი)