ავტონომიური სატელეფონო სადგური

ტელეფონია - იწყობა ატეეს სადგური, ასევე იწყობა შიდა სერვერი მიღებული და გამავალი ზარების მონიტორინგისთვის, ინახავს ჩანაწერს, ყველა თანამშრომელს, რომელთანაც ტელეფონი დგას ეძლევა შიდა ნომერი (მაგ.102,202,305 ა.შ) და შიდა ტელეფონებით ხდება ბევრად მარტივი დაკავშირება)