<

სასერვეროს მოწყობა

ობიექტზე სერვერებისა და სასერვერო ოთახის მოწყობა - ობიექტზე იწყობა სასერვერო ოთახი, ოთახში შედის - გაგრილება (კონდინციონერი), სპეციალური მოთხოვნებით რემონტი, მოწყობა მაქსიმალურად სერვერის სტაბილურად და გამართულად მუშაობისთვის, ასევე ყენდება სამეთვალყურეო კამერა, და დაშვების კონტროლი (რომ არავინ შევიდეს კონკრეტული პიროვნებების გარდა, განმარტება ნახეთ დაბლა), ყენდება ღათქმაუნდა სასერვერო კარადები, რომელშიც მოთავსებული იქნება საჭირო რაოდენობის სერვერები, სადაც მოხდება ინფორმაციის გაცვლა, შენახვა, ადმინისტრირება და ასევე მოწყობა შიდა ან გარე ქსელის ბაზები (შიდა ქსელი - კომპანიის შიდა სტაფის გამოსაყენებლად დაკონფიგურირებული ქსელი, გარე ქსელი- მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან გამოსაყენებელი ქსელი)