ავტონომიური სატელევიზიო სადგური

ტელევიზია - ადგილობრივი სატელევიზიო სადგური, რომელსაც იყენებენ სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები, რომ ყველა ნომერში იყოს ტელევიზია და არ მოუწიოთ ყოველთვიური სააბონენტოს ხდა. დგება სასერვერო ოთახში სატელევიზიო სადგური, კონფუგირურდება და ყველა ოთახს ეძლევა საშუალება ინდივიდუალურად უყუროს სასურველ არხს. ამაშიც საჭიროა კაბელების გაყვანა და სასურველია, ეს მოხდეს რემონტის დამთავრებამდე